Masterat

Studiile de masterat au o durată de patru semestre, integrează mai multe domenii de specializare şi urmăresc aprofundarea sau extinderea competenţelor în aceste domenii. Masteratul se încheie cu o disertaţie în baza căreia, dupa promovare, absolvenţii primesc “diploma de master”.

Perioada de înscriere a candidaţilor la admiterea din sesiunea din iulie este 17 – 22 iulie 2017, respectiv în spetembrie, 4 -8 septembrie 2017.

Facultatea Domeniul Programe de studii acreditate Locuri
Buget Taxă
Agricultură Agronomie Agricultură organică 20 5
Managementul resurselor naturale şi agroturistice 20 5
Dezvoltare rurală 30 10
Protecţia plantelor 30 10
Agricultura, schimbări climatice şi siguranţă alimentară  (în limba franceză) 20 5
Biologie Biologia agroecosistemelor 20 5
Ingineria Mediului Protecţia sistemelor naturale şi antropice 20 5
Total Agricultură 160 45
Horticultură Horticultură Managementul producţiei horticole în climat controlat 20 10
Ştiinţe horticole 20 10
Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi 30 10
Biodiversitate şi bioconservare 20 10
Inginerie genetică în ameliorarea plantelor 20 10
Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a produselor derivate 20 15
Silvicultură Managementul ecosistemelor forestiere 30 20
Gestionarea durabilă a biodiversității și resurselor forestiere 30 20
Ingineri şi management în agricultură și dezvoltare rurală Agribusiness (în limba engleză) 20 15
Economie agroalimentară 20 15
Inginerie geodezică Sisteme de monitorizare și cadastru 30 10
Total Horticultură 260 145
Zootehnie şi Biotehnologii Zootehnie Managementul creşterii animalelor şi acvacultură 30 10
Managementul calităţii produselor de origine animalieră 30 10
Biotehnologii Biotehnologii aplicate 40 10
Total Zootehnie şi Biotehnologii 100 30
Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

 

Ingineria Produselor Alimentare Managementul calităţii alimentelor (master în limba engleză) Food quality management 20 5
Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor alimentare 20 10
Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului 20 20
Gastronomie, nutriţie şi dietetică alimentară 20 10
Gastronomie, nutriţie şi dietetică alimentară(master in limba engleza) Gastronomy, nutrition and dietetics 20 5
Total Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor 100 50
Total USAMV  CLUJ NAPOCA 620 270